Charism                                                                        Cosmic Healing Archetype Oils

WAT ZIJN ARCHETYPES?

Carl Gustav Jung

Zag de psyche als een geheel waarin zowel het bewuste als het onbewuste een rol speelt.  In het onbewuste bevinden zich psychische inhouden die niet tot het bewustzijn zijn doorgedrongen.

Gaat het om vergeten en verdrongen ervaringen die een mens gedurende zijn leven heeft opgedaan, dan spreekt hij van het persoonlijk onbewuste.  Het onbewuste dat alle mensen gemeen hebben, noemt hij het collectieve onbewuste.

De psychische inhouden van het collectieve onbewuste duidde hij aan met de term ‘archetypen’. 

Kenmerkend voor archetypen is dat ze overal zijn terug te vinden: in dromen, sprookjes en mythen over de hele wereld.  Jung ging ervan uit dat ze aangeboren zijn.

 

"Archetypen zijn krachtcentra met een autonome dynamiek die in elk mens zich individueel constelleren qua werkzaamheid. Archetypen zelf zijn per definitie onkenbaar. Alleen indirect via archetypische beelden (via dromen, visioenen en dergelijke) kunnen we de werking, de lading en de gerichtheid van de archetypen in de energetische huishouding van onze psyche traceren en proberen te verklaren." (Aldus Ton Schoenmakers)

Zo gezien is er dus een verschil in betekenis tussen archetypen en archetypische beelden. Archetypen zijn gedragsmogelijkheden, een aanleg om op een bepaalde manier te reageren op de omstandigheden die we in het leven tegenkomen. Ze vormen de bodem van ons collectieve onbewuste, en worden in de verschillende culturen symbolisch uitgedrukt in godsdiensten, volksverhalen, mythen, sprookjes. Je zou dus kunnen zeggen: religie is een symbolische uitdrukkingsvorm van archetypen.

Er zijn archetypen met positieve krachten en met negatief lijkende krachten. Echter: archetypen zijn gedrags mogelijkheden, en zijn niet in zichzelf goed of fout.

a. mannelijke archetypen: de oude wijze man (de paus, Sinterklaas); de jonge prins (die bijv. in de bekende sprookjes de prinses wakker kust); de magiër (ook bij de Smurfen aanwezig!); de medicijnman; de vader; de tiran;  God de Vader (archetype van de strenge, almachtige vader)…

b. vrouwelijke archetypen: de maagd, de toegewijde, verzorgende moeder (bijv.: Maria; moeder Theresa); de heks (de levensbedreigende moeder); de non; de Hogepriesteres…

c. kind-archetypen: het goddelijk kind (in haast alle godsdiensten terug te vinden), het kwetsbare kind, het speelse kind, het magische kind, de zoon, de dochter...

Massage oliën

Charism oliën werden ontwikkeld door  ANNICK LENTACKERDe oliën zijn een combinatie van kleur, aromatherapie, edelstenen en bloesemremedies.  Ze bevatten water uit de witte en de rode bron uit Glastonbury


Momenteel zijn er 69 massage oliën die allemaal overeenstemmen met een archetype. 

Massage met een Charism olie is een weldaad wanneer men ondervindt dat men steeds vastloopt in een bepaald archetype en dit meer wil doorleven.  Er kan ook een bepaalde Charism olie gekozen worden omdat men juist bepaalde archetypes wil activeren.Binnen de NIF therapie wordt via kinesiologie/de O ring test, uitgetest welk archetype hoort bij de twaalf deelgebieden uit je leven.  Na een NIF behandeling wordt vaak een archetype olie meegegeven om de effecten van de therapie gedurende de komende dagen te verdiepen.In het Engels betekent Charism: spiritueel geschenk. 

Workshop

We beginnen de avond met een informatief stuk waarin ik je vertel wat archetypes zijn en hoe ik tot de samenstelling van de archetype remedies gekomen ben.

Daarna komt het leuke stuk waarbij je zelf 3 oliën gaat kiezen op kleur, en daarna binnen deze groep er 1 uit selecteert op geur.

Nadien bespreken we je keuze, vertel ik je met welk archetype de door jou gekozen oliën zijn geassocieerd en gaan we na of dit voor jou herkenbaar is.

 

Prijs: EUR 15  - leden Mannaz vzw krijgen een gratis flesje olie twv EUR 10

 

Er zijn minimaal 4 mensen nodig om de workshop te laten doorgaan.  Om iedereen aan bod te laten komen is de groep beperkt tot 6 personen.  Er is mogelijkheid om de Charism oliën aan te kopen.

Het kiezen van een bepaalde Charism archetype olie is tijds- en situatie gebonden.  Het is dus perfect mogelijk om deze workshop meerdere keren te volgen.


Data: vrijdag 14 september - donderdag 11 oktober - dinsdag 6 november - maandag 10 december 2012 telkens van 19 tot 21 uur


Klik hier om in te schrijven